Poulson เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q4'12 8 2.53 GHz 32 MB 170 W
Q4'12 4 2.40 GHz 32 MB 170 W
Q4'12 8 2.13 GHz 24 MB 170 W
Q4'12 4 1.73 GHz 20 MB 130 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย