Poulson เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9560
(แคช 32M, 2.53 GHz)
Discontinued Q4'12 8 2.53 GHz 32 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9550
(แคช 32M, 2.40 GHz)
Discontinued Q4'12 4 2.40 GHz 32 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9540
(แคช 24M, 2.13 GHz)
Discontinued Q4'12 8 2.13 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9520
(แคช 20M, 1.73 GHz)
Discontinued Q4'12 4 1.73 GHz 20 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย