Mendocino เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 266 MHz, แคช 256K, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 433 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 300 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 366 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 333 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 333 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 400 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 500 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 533 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 466 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 466 MHz 128 KB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย