Harpertown เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
CoreCount
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q3'08 3.33 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q3'08 3.40 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q3'08 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q1'08 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 40 W
Q1'08 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q1'08 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q4'07 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q4'07 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 2.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q1'08 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 2.80 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 120 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย