Harpertown เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5462 Discontinued Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5482 Discontinued Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5410 Launched Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5430 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5440 Launched Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5408 Launched Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5492 Discontinued Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย