Yorkfield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9775 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9500 Discontinued 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8300 Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400 Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400S Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550S Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200S Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9505 Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9505S Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3320 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3350 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3360 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3330 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3370 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3380 Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3360 Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย