Yorkfield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย