Yorkfield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3380
(แคช 12M, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3360
(แคช 12M, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3370
(แคช 12M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3330
(แคช 6M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3360
(แคช 12M, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3350
(แคช 12M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3320
(แคช 6M, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9505S
(แคช 6M, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9505
(แคช 6M, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400S
(แคช 4M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400
(แคช 4M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200S
(แคช 4M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550S
(แคช 12M, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400S
(แคช 6M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8300
(แคช 4M, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200
(แคช 4M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9650
(แคช 12M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400
(แคช 6M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9775
(แคช 12M, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9770
(แคช 12M, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550
(แคช 12M, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9450
(แคช 12M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9300
(แคช 6M, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9650
(แคช 12M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9500
(แคช 6M, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย