Penryn เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 2 2.10 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 1 1.30 GHz 3 MB
Discontinued Q1'09 2 1.60 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.10 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB
Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB
Discontinued Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB
Discontinued Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย