Penryn เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T8300 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T8100 Discontinued Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9300 Discontinued Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9500 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X9000 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X9100 Discontinued Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9400 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9300 Discontinued Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9600 Discontinued Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7370 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9300 Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9500 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9400 Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8600 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9800 Discontinued Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9300 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8700 Discontinued Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8400 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9600 Discontinued Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7450 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9380 Discontinued Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9600 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9400 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9550 Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9600 Discontinued Q1'09 2 1.60 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9300 Discontinued Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9600 Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9100 Discontinued Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 Discontinued Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9400 Discontinued Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7350 Discontinued Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6500 Discontinued Q2'09 2 2.10 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6600 Discontinued Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9900 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6400 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo SU3500 Discontinued Q2'09 1 1.30 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9000 Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7550 Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9700 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8800 Discontinued Q2'09 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7570 Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6670 Discontinued Q3'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4200 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4300 Discontinued 2 2.10 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4400 Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4500 Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 723 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 722 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 743 Discontinued Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3100 Discontinued Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3500 Discontinued Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® SU2300 Discontinued Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 Discontinued Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3300 Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 925 Discontinued Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ULV 763 Discontinued Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย