Dothan เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 760
(แคช 2M, 2.00A GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 738
(แคช 2M, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 745
(แคช 2M, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 745A
(แคช 2M, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 725
(แคช 2M, 1.60A GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 733/733J
(แคช 2M, 1.10A GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 723
(แคช 2M, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 778
(แคช 2M, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 758
(แคช 2M, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 780
(แคช 2M, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 2.26 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 770
(แคช 2M, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 765
(แคช 2M, 2.10 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 2.10 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 755
(แคช 2M, 2.00 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 750
(แคช 2M, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 740
(แคช 2M, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 735
(แคช 2M, 1.70A GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.70 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 730
(แคช 2M, 1.60B GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 715
(แคช 2M, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 753
(แคช 2M, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 773
(แคช 2M, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.30 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 370
(แคช 1M, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 373
(แคช 512K, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 350
(แคช 1M, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 383
(แคช 1M, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 353
(แคช 512K, 900 MHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 390
(แคช 1M, 1.70 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 380
(แคช 1M, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 360
(แคช 1M, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย