Dunnington เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 Cache
Discontinued Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย