Dunnington เดิมของผลิตภัณฑ์

Dunnington เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7445
(แคช 12M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7455
(แคช 12M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7430
(แคช 12M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7450
(แคช 12M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7440
(แคช 16M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7420
(แคช 8M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7460
(แคช 16M, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย