Dunnington เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 Cache 130 W
Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 Cache 90 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย