Tigerton เดิมของผลิตภัณฑ์

Tigerton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7210
(แคช 8M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7220
(แคช 8M, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7310
(แคช 4M, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7320
(แคช 4M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7330
(แคช 6M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7340
(แคช 8M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7350
(แคช 8M, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7345
(แคช 8M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย