Tigerton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache 130 W
Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 80 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย