Silverthorne เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z560
(แคช 512K, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'10 1 2.13 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z515
(แคช 512K, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z550
(แคช 512K, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z530P
(แคช 512K, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z520PT
(แคช 512K, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z510P
(แคช 512K, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z510PT
(แคช 512K, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z540
(แคช 512K, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.86 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z530
(แคช 512K, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z520
(แคช 512K, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z510
(แคช 512K, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z500
(แคช 512K, 800 MHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 800 MHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย