Wolfdale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3200 Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3300 Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3400 Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3500 Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3110 Discontinued Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5272 Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3120 Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3110 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5238 Launched Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5220 Launched Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5215 Launched Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3014 Launched Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย