Wolfdale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6800 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6700 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6600 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500K Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6300 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5800 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5700 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5500 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5400 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5300 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5200 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3500 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3300 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3200 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3400 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5272 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5270 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5260 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5240 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5240 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5238 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5220 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5215 Launched
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5205 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3120 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3110 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3110 Discontinued
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3014 Launched

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย