Wolfdale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3110
(แคช 6M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5270
(แคช 6M, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3014
(แคช 3M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5215
(แคช 6M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3120
(แคช 6M, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5240
(แคช 6M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5220
(แคช 6M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5240
(แคช 6M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3110
(แคช 6M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5238
(แคช 6M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5272
(แคช 6M, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5260
(แคช 6M, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5205
(แคช 6M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7600
(แคช 3M, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500
(แคช 3M, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400
(แคช 3M, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600
(แคช 6M, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300
(แคช 3M, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300
(แคช 6M, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200
(แคช 3M, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400
(แคช 6M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190
(แคช 6M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500
(แคช 6M, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200
(แคช 6M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5800
(แคช 2M, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5700
(แคช 2M, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6800
(แคช 2M, 3.33 GHz, 1066 FSB)
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6700
(แคช 2M, 3.20 GHz, 1066 FSB)
Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5500
(แคช 2M, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6600
(แคช 2M, 3.06 GHz, 1066 FSB)
Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500
(แคช 2M, 2.93 GHz, 1066 FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500K
(แคช 2M, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6300
(แคช 2M, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5400
(แคช 2M, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5300
(แคช 2M, 2.60 Ghz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5200
(แคช 2M, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3500
(แคช 1M, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3400
(แคช 1M, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3200
(แคช 1M, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3300
(แคช 1M, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย