Wolfdale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย