Sundance Mesa-7 เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B32A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B23A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B32A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B23A

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP