Vernonia เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'06 Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA771
Q3'06 Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA771