Clovertown เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5318
(แคช 8M, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5365
(แคช 8M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5335
(แคช 8M, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5320
(แคช 8M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5310
(แคช 8M, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5310
(แคช 8M, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5320
(แคช 8M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5345
(แคช 8M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5355
(แคช 8M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5335
(แคช 8M, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย