Clovertown เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 40 W
Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache 150 W
Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 120 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย