Clovertown เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย