Parker Ridge เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'22 8 2.80 GHz 9 MB 50 W
Q2'22 4 2.80 GHz 9 MB 43 W
Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB 41 W
Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB 41 W
Q2'22 4 2.40 GHz 9 MB 38 W
Q2'22 4 1.60 GHz 9 MB 32 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย