Woodcrest เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5148 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5130 Launched Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5140 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5128 Launched Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5133 Launched 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5138 Launched Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5113 Launched 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย