Woodcrest เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย