Woodcrest เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5128
(แคช 4M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5138
(แคช 4M, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5130
(แคช 4M, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5140
(แคช 4M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5148
(แคช 4M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5110
(แคช 4M, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5120
(แคช 4M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5150
(แคช 4M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5160
(แคช 4M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5133
(แคช 4M, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5113
(แคช 4M, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย