ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
รวมโปรเซสเซอร์
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งล่วงหน้า
รวมหน่วยความจำ
รวมพื้นที่เก็บข้อมูล
กราฟิกเอาท์พุต
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) Windows 11 Pro* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) Windows 11 Home* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) Windows 11 Pro* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) Windows 11 Home* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) Windows 11 Pro* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) Windows 11 Home* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350PE Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340PE Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370P Processor (24M Cache, up to 5.20 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370P Processor (24M Cache, up to 5.20 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370P Processor (24M Cache, up to 5.20 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315UE Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370PE Processor (24M Cache, up to 4.80 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350PE Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340PE Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315UE Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370PE Processor (24M Cache, up to 4.80 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C