Sossaman เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q3'06 2 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache 15 W
Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q1'07 1 1.83 GHz 1 MB L2 Cache 27 W
Q1'06 1 1.66 GHz 1 MB L2 Cache 27 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย