North Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'22 Discontinued 13.1"x12" 1U Rack Dual Socket-P4 LGA4189
Q1'22 Discontinued 13.1"x12" Rack Dual Socket-P4 4189
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued
Q1'22 Discontinued

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย