Montecito เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9015
(แคช 12M, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 2 1.40 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9010
(แคช 6M, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9020
(แคช 12M, 1.42 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.42 GHz 12 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9030
(แคช 8M, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9040
(แคช 18M, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 18 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9050
(แคช 24M, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 24 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย