Montecito เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'07 2 1.40 GHz 12 MB L2 Cache 104 W
2 1.60 GHz 6 MB L2 Cache 104 W
2 1.42 GHz 12 MB L2 Cache 104 W
2 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 104 W
2 1.60 GHz 18 MB L2 Cache 104 W
2 1.60 GHz 24 MB L2 Cache 104 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย