Mystic Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'20 Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) 1U Rack Socket P
Q2'20 Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal P
Q2'20 Launched
Q2'20 Discontinued
Q2'20 Discontinued
Q2'20 Launched
Q2'20 Discontinued