Panther Canyon เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ รวมโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
มินิพีซี Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAQi70QA Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
มินิพีซี Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAQi50WA Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi70Z Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi50Z Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi30Z Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi7 Discontinued Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi3 Discontinued Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)