Gemini Lake Refresh เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver J5040
(แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz)
Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver N5030
(แคช 4M, สูงสุด 3.10 GHz)
Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4125
(แคช 4M, สูงสุด 2.70GHz)
Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4025
(แคช 4M, สูงสุด 2.90GHz)
Launched Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4120
(แคช 4M, สูงสุด 2.60GHz)
Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4020
(แคช 4M, สูงสุด 2.80GHz)
Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย