Madison เดิมของผลิตภัณฑ์

Madison เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ BornOnDate # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.00 GHz, แคช 3M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.30 GHz, แคช 3M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 3 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.40 GHz, แคช 4M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.50 GHz, แคช 4M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.50 GHz, แคช 6M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 900 MHz, แคช 1.5M, 400 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 1.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.60 GHz, แคช 6M, 533 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.60 GHz, แคช 9M, 533 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 9 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.66 GHz, แคช 6M, 667 MHz FSB Discontinued 1 1.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.66 GHz, แคช 9M, 667 MHz FSB Discontinued 1 1.66 GHz 9 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย