Katmai เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
1 600 MHz 512 KB L2 Cache 34.5 W
1 600 MHz 512 KB L2 Cache 34.5 W
1 450 MHz 512 KB L2 Cache 25.3 W
1 500 MHz 512 KB L2 Cache 28 W
1 533 MHz 512 KB L2 Cache 29.7 W
1 550 MHz 512 KB L2 Cache 30.8 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย