Katmai เดิมของผลิตภัณฑ์

Katmai เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ BornOnDate # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 450 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 500 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 533 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 550 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย