Katmai เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 500 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 533 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 550 MHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย