Rocket Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2388G
(แคช 12M, 3.20 GHz)
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2386G
(แคช 12M, 3.50 GHz)
Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2336
(แคช 12M, 2.90 GHz)
Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2378G
(แคช 16M, 2.80 GHz)
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2378
(แคช 16M, 2.60 GHz)
Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2374G
(แคช 8M, 3.70 GHz)
Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2314
(แคช 8M, 2.80 GHz)
Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2334
(แคช 8M, 3.40 GHz)
Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2356G
(แคช 12M, 3.20 GHz)
Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2324G
(แคช 8M, 3.10 GHz)
Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1350
(แคช 12M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1350P
(แคช 12M, สูงสุด 5.10 GHz)
Launched Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ W-1370
(แคช 16M, สูงสุด 5.10 GHz)
Launched Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1370P
(แคช 16M, สูงสุด 5.20 GHz)
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ W-1390
(แคช 16M, สูงสุด 5.20 GHz)
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ W-1390P
(แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz)
Launched Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1390T
(แคช 16M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900KF
(แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz)
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900K
(แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz)
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900
(แคช 16M, สูงสุด 5.20 GHz)
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900F
(แคช 16M, สูงสุด 5.20 GHz)
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900T
(แคช 16M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700
(แคช 16M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700F
(แคช 16M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700T
(แคช 16M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700KF
(แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700K
(แคช 16M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400F
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500T
(แคช 12M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400T
(แคช 12M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11600
(แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11600K
(แคช 12M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11600KF
(แคช 12M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11600T
(แคช 12M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
ชิปเซ็ต Intel® W580 Launched 02'21
ชิปเซ็ต Intel® Q570 Launched 02'21
ชิปเซ็ต Intel® H510 Launched 01'21
ชิปเซ็ต Intel® B560 Launched 01'21
ชิปเซ็ต Intel® H570 Launched 01'21
ชิปเซ็ต Intel® Z590 Launched 01'21

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย