Rocket Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched 02'21
Launched 02'21
Launched 01'21
Launched 01'21
Launched 01'21
Launched 01'21

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย