Gallatin เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
BornOnDate
CoreCount
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
3.00 GHz 4 MB L2 Cache 85 W
2.20 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
2.50 GHz 1 MB L2 Cache 66 W
2.70 GHz 2 MB L2 Cache 80 W
2.80 GHz 2 MB L2 Cache 72 W
1.50 GHz 1 MB L2 Cache 48 W
1.90 GHz 1 MB L2 Cache 55 W
2.00 GHz 1 MB L2 Cache 57 W
2.00 GHz 2 MB L2 Cache 57 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย