Foster เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache 64 W
1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache 68 W
1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 72 W
1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache 56 W
1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache 59.2 W
1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache 65.8 W
1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache 77.5 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย