Hewitt Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1653N
(แคช 12M, 2.80 GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1602
(แคช 3M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1622
(แคช 6M, 2.60 GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1623N
(แคช 6M, 2.40 GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1627
(แคช 6M, 2.90 GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1637
(แคช 9M, 2.90 GHz)
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1633N
(แคช 9M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1649N
(แคช 12M, 2.30 GHz)
Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย