Coppermine เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 700 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 700 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 850 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 866 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 866 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 750 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 700 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 850 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III LV 600 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.10 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 500 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 533 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 550 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 667 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 750 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 933 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 500 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 450 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 566 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 850 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 650 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.10 GHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 600 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 633 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 633 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 667 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 700 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 766 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB Discontinued 1 766 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 950 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 950 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 450 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 500 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 550 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 600 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 700 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 750 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 850 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 866 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 933 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® LV 400 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 128K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 128 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย