Cascades เดิมของผลิตภัณฑ์

Cascades เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ BornOnDate # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 600 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 667 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 1 MB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 800 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 866 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 256 KB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 2 MB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 Cache
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย