Cascades เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued 1 900 MHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 600 MHz 256 KB
Discontinued 1 700 MHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 866 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 700 MHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย