Cooper Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
Launched Q3'20 24 3.70 GHz 2.00 GHz 33 MB
Launched Q3'20 8 4.40 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
Launched Q2'20 20 4.20 GHz 2.40 GHz 27.5 MB
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 18 4.30 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Launched Q2'20 24 4.20 GHz 2.30 GHz 33 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย