Cooper Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360H
(แคช 33M, 3.00 GHz)
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330H
(แคช 33M, 2.00 GHz)
Launched Q3'20 24 3.70 GHz 2.00 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8356H
(แคช 35.75M, 3.90 GHz)
Launched Q3'20 8 4.40 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360HL
(แคช 33M, 3.00 GHz)
Launched Q3'20 24 4.20 GHz 3.00 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318H
(แคช 24.75M, 2.50 GHz)
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380H
(แคช 38.5M, 2.90 GHz)
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6328H
(แคช 22M, 2.80 GHz)
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320H
(แคช 27.5M, 2.40 GHz)
Launched Q2'20 20 4.20 GHz 2.40 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8353H
(แคช 24.75M, 2.50 GHz)
Launched Q2'20 18 3.80 GHz 2.50 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8354H
(แคช 24.75M, 3.10 GHz)
Launched Q2'20 18 4.30 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6348H
(แคช 33M, 2.30 GHz)
Launched Q2'20 24 4.20 GHz 2.30 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8376H
(แคช 38.5M, 2.60 GHz)
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8376HL
(แคช 38.5M, 2.60 GHz)
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.60 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380HL
(แคช 38.5M, 2.90 GHz)
Launched Q2'20 28 4.30 GHz 2.90 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6328HL
(แคช 22M, 2.80 GHz)
Launched Q2'20 16 4.30 GHz 2.80 GHz 22 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย