Prestonia เดิมของผลิตภัณฑ์

Prestonia เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 1.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.20 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'03 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.06 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'02 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'03 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย