Prestonia เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q4'03 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache 74 W
Q3'03 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 40 W
Q4'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q3'02 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 30 W
Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 58 W
1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache 55 W
1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 58 W
1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 61 W
1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache 72 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 77 W
1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache 74 W
1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache 85 W
1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 87 W
1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache 85 W
1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 92 W
1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 77 W
1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache 60 W
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 92 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย