Prestonia เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q4'03 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'03 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'02 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย