Northwood เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.90 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB
Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.53 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.26 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.70 GHz 512 KB
Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.30 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.50 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.70 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.60 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.40 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.30 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.20 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.10 GHz 128 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.80 GHz 128 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย