Prescott เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB
Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.46 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.33 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย