Nocona เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.50 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย