Banias เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.60 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 1.10 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.30 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.40 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.50 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.70 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 705
(แคช 1M, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 1.20 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 718
(แคช 1M, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 1.00 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 713
(แคช 1M, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 900 MHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 320
(แคช 512K, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 600 MHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 340
(แคช 512K, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 333
(แคช 512K, 900 MHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 310
(แคช 512K, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 330
(แคช 512K, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย