Banias เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
CoreCount
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'03 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
Q2'03 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1.10 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
900 MHz 1 MB L2 Cache 7 W
1.30 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1.40 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1.20 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1.30 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1.00 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1.70 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 600 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1.20 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1.40 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1.50 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
900 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
800 MHz 512 KB L2 Cache 7 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย