Willamette เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.90 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย