Alder Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 5.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 10 4.70 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 10 4.80 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 14 4.70 GHz 2.30 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 14 4.80 GHz 2.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 14 2.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 12 4.50 GHz 2.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 12 4.50 GHz 2.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 10 4.40 GHz 1.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 10 4.40 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'22 12 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 12 2.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 6 4.40 GHz 1.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 8 4.40 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 4 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 4 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 8 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'22 5 1.10 GHz 1.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 5 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22
Launched Q1'22
Launched Q1'22
Launched Q1'22
Launched Q1'22
Launched Q1'22
Launched Q1'22
Launched Q1'22
Launched Q4'21
Launched Q2'22
Launched Q2'22

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย