Alder Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
แคช
กราฟิกโปรเซสเซอร์
Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 16 5.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q3'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q2'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 14 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Q3'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q2'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q2'22 12 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q3'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q3'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 6 10 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 4 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 4 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 710
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 710
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 710
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 710
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 710
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 710
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 710
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 710
Q3'22 5 1.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q4'21
Q2'22
Q2'22

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย