Kaby Lake G เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q3'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Launched Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Discontinued Q1'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB
Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Discontinued Q3'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Announced Q1'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย