Whiskey Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8665UE
(แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8665U
(แคช 8M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8565U
(แคช 8M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q3'18 4 4.60 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8365UE
(แคช 6M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8365U
(แคช 6M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8265U
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8145UE
(แคช 4M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8145U
(แคช 4M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q3'18 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 5405U
(แคช 2M, 2.30 GHz)
Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 4305UE
(แคช 2M, 2.00 GHz)
Launched Q2'19 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 4305U
(แคช 2M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 4205U
(แคช 2M, 1.80 GHz)
Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย