Whiskey Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
แคช
กราฟิกโปรเซสเซอร์
Q2'19 4 4.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8
Q3'18 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 620
Q3'18 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8
Q2'19 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8
Q3'18 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 620
Q3'18 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8
Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 620
Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8
Q1'19 2 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8
Q2'19 2 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8
Q1'19 2 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 8
Q3'18 2 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย