ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q4'23 24 4.1 GHz 2.9 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 16 3.9 GHz 2.8 GHz 37.5 MB 195 W
Q4'23 28 4 GHz 2.2 GHz 52.5 MB 205 W
Q4'23 8 4.1 GHz 3.2 GHz 22.5 MB 165 W
Q4'23 32 4 GHz 2.2 GHz 60 MB 225 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.5 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 28 3.7 GHz 2.1 GHz 52.5 MB 185 W
Q4'23 32 4.1 GHz 3.2 GHz 60 MB 350 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.8 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.1 GHz 60 MB 205 W
Q4'23 16 4.1 GHz 3.6 GHz 45 MB 270 W
Q4'23 36 4 GHz 2.2 GHz 180 MB 270 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.8 GHz 60 MB 300 W
Q4'23 16 3.4 GHz 2 GHz 30 MB 150 W
Q4'23 24 3.7 GHz 2.2 GHz 45 MB 185 W
Q4'23 8 4.2 GHz 3.9 GHz 22.5 MB 195 W
Q4'23 64 3.9 GHz 2 GHz 320 MB 330 W
Q4'23 60 3.9 GHz 2 GHz 300 MB 270 W
Q4'23 48 4 GHz 2 GHz 260 MB 300 W
Q4'23 56 4 GHz 2.1 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 52 4 GHz 2.4 GHz 300 MB 300 W
Q4'23 64 3.9 GHz 1.9 GHz 320 MB 350 W
Q4'23 48 4 GHz 2.7 GHz 260 MB 350 W
Q4'23 48 4 GHz 2.1 GHz 260 MB 330 W
Q4'23 64 3.9 GHz 2.2 GHz 320 MB 385 W
Q4'23 60 4 GHz 2 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 32 4 GHz 2.1 GHz 160 MB 270 W
Q4'23 48 4 GHz 2.3 GHz 300 MB 350 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย