Elkhart Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'23 4 1.70 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'23 2 1.40 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB 4.5 W
Q1'21 2 1.30 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 4 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย