Jasper Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย