Jasper Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver N6005
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver N6000
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4505
(แคช 4M, สูงสุด 2.90 GHz)
Launched Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4500
(แคช 4M, สูงสุด 2.80 GHz)
Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N5105
(แคช 4M, สูงสุด 2.70 GHz)
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N5100
(แคช 4M, สูงสุด 2.80 GHz)
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย