Sapphire Rapids เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q4'23 8 4.1 GHz 2.60 GHz 22.5 MB 125 W
Q4'23 12 4.1 GHz 2.40 GHz 30 MB 150 W
Q4'23 12 3.7 GHz 2.00 GHz 30 MB 115 W
Q4'23 8 2.2 GHz 2.10 GHz 22.5 MB 125 W
Q1'23 52 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W
Q1'23 52 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W
Q1'23 52 3.60 GHz 1.70 GHz 97.5 MB 300 W
Q1'23 16 4.00 GHz 2.90 GHz 45 MB 270 W
Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 330 W
Q1'23 28 3.50 GHz 2.00 GHz 75 MB 250 W
Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W
Q1'23 40 3.70 GHz 2.00 GHz 105 MB 300 W
Q1'23 40 3.80 GHz 2.20 GHz 105 MB 330 W
Q1'23 52 3.60 GHz 1.80 GHz 97.5 MB 300 W
Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W
Q1'23 60 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W
Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 82.5 MB 270 W
Q1'23 48 3.80 GHz 2.40 GHz 97.5 MB 330 W
Q1'23 48 3.70 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 300 W
Q1'23 44 3.80 GHz 2.70 GHz 82.5 MB 350 W
Q1'23 36 3.20 GHz 2.00 GHz 67.5 MB 300 W
Q1'23 32 4.10 GHz 2.80 GHz 60 MB 300 W
Q1'23 32 4.10 GHz 2.10 GHz 60 MB 225 W
Q1'23 16 4.00 GHz 3.60 GHz 45 MB 270 W
Q1'23 32 4.00 GHz 3.10 GHz 60 MB 350 W
Q1'23 32 4.10 GHz 2.40 GHz 60 MB 250 W
Q1'23 24 3.80 GHz 1.80 GHz 45 MB 165 W
Q1'23 24 3.90 GHz 1.90 GHz 45 MB 165 W
Q1'23 32 3.80 GHz 1.80 GHz 60 MB 185 W
Q1'23 32 3.60 GHz 1.80 GHz 60 MB 185 W
Q1'23 16 4.00 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W
Q1'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q1'23 32 3.90 GHz 2.20 GHz 60 MB 205 W
Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W
Q1'23 18 4.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 165 W
Q1'23 24 4.00 GHz 2.10 GHz 60 MB 185 W
Q1'23 24 3.80 GHz 2.00 GHz 45 MB 185 W
Q1'23 24 4.00 GHz 2.60 GHz 60 MB 225 W
Q1'23 28 4.10 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 205 W
Q1'23 32 4.00 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q1'23 8 4.10 GHz 2.90 GHz 22.5 MB 150 W
Q1'23 24 3.90 GHz 2.10 GHz 45 MB 185 W
Q1'23 32 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 270 W
Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 60 MB 270 W
Q1'23 32 3.40 GHz 2.00 GHz 60 MB 250 W
Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W
Q1'23 16 4.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 185 W
Q1'23 12 3.90 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W
Q1'23 20 3.90 GHz 2.00 GHz 37.5 MB 165 W
Q1'23 10 4.00 GHz 2.70 GHz 26.25 MB 150 W
Q1'23 8 1.90 GHz 1.80 GHz 22.5 MB 125 W
Q1'23 56 4.80 GHz 1.90 GHz 105 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 6 4.20 GHz 2.10 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 6 4.40 GHz 3.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 4.80 GHz 2.50 GHz 67.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 8 4.50 GHz 3.10 GHz 22.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 3.10 GHz 26.25 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.60 GHz 3.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 36 4.80 GHz 2.20 GHz 82.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.60 GHz 3.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 4.70 GHz 3.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 20 4.80 GHz 2.60 GHz 52.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 4.70 GHz 3.10 GHz 33.75 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 4.80 GHz 2.50 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 28 4.80 GHz 2.50 GHz 75 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 20 4.80 GHz 2.60 GHz 37.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย