ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6258R
(แคช 38.5M, 2.70 GHz)
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6248R
(แคช 35.75M, 3.00 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6242R
(แคช 35.75M, 3.10 GHz)
Launched Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6246R
(แคช 35.75M, 3.40 GHz)
Launched Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220R
(แคช 35.75M, 2.20 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6250L
(แคช 35.75M, 3.90 GHz)
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze 3206R
(แคช 11M, 1.90 GHz)
Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4214R
(แคช 16.5M, 2.40 GHz)
Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4210R
(แคช 13.75M, 2.40 GHz)
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6256
(แคช 33M, 3.60 GHz)
Launched Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4215R
(แคช 11M, 3.20 GHz)
Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6208U
(แคช 22M, 2.90 GHz)
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6226R
(แคช 22M, 2.90 GHz)
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230R
(แคช 35.75M, 2.10 GHz)
Launched Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238R
(แคช 38.5M, 2.20 GHz)
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4210T
(แคช 13.75M, 2.30 GHz)
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240R
(แคช 35.75M, 2.40 GHz)
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218R
(แคช 27.5M, 2.10 GHz)
Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6250
(แคช 35.75M, 3.90 GHz)
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 9222
(แคช 71.5M, 2.30 GHz)
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 9221
(แคช 71.5M, 2.30 GHz)
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6234
(แคช 24.75M, 3.30 GHz)
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218N
(แคช 22M, 2.30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218T
(แคช 22M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230T
(แคช 27.5M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6252N
(แคช 35.75M, 2.30 GHz)
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220S
(แคช 24.75M, 2.70 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238
(แคช 30.25M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218B
(แคช 22M, 2.30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4214Y
(แคช 16.5M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240Y
(แคช 24.75M, 2.60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8280L
(แคช 38.5M, 2.70 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8276
(แคช 38.5M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8256
(แคช 16.5M, 3.80 GHz)
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8253
(แคช 22M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6212U
(แคช 35.75M, 2.40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6210U
(แคช 27.5M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6254
(แคช 24.75M, 3.10 GHz)
Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230N
(แคช 27.5M, 2.30 GHz)
Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6230
(แคช 27.5M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6252
(แคช 35.75M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6248
(แคช 27.5M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5222
(แคช 16.5M, 3.80 GHz)
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5218
(แคช 22M, 2.30 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240
(แคช 24.75M, 2.60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6244
(แคช 24.75M, 3.60 GHz)
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6242
(แคช 22M, 2.80 GHz)
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238T
(แคช 30.25M, 1.90 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4210
(แคช 13.75M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5217
(แคช 11M, 3.00 GHz)
Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4216
(แคช 22M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5215L
(แคช 13.75M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5215
(แคช 13.75M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4208
(แคช 11M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4215
(แคช 11M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220
(แคช 24.75M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4214
(แคช 16.5M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260
(แคช 35.75M, 2.40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4209T
(แคช 11M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze 3204
(แคช 8.25M, 1.90 GHz)
Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8270
(แคช 35.75M, 2.70 GHz)
Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8268
(แคช 35.75M, 2.90 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260Y
(แคช 35.75M, 2.40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8280
(แคช 38.5M, 2.70 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260L
(แคช 35.75M, 2.40 GHz)
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8276L
(แคช 38.5M, 2.20 GHz)
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 9282
(แคช 77M, 2.60 GHz)
Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6226
(แคช 19.25M, 2.70 GHz)
Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 9242
(แคช 71.5M, 2.30 GHz)
Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6262V
(แคช 33M, 1.90 GHz)
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6209U
(แคช 27.5M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5220T
(แคช 24.75M, 1.90 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6246
(แคช 24.75M, 3.30 GHz)
Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6222V
(แคช 27.5M, 1.80 GHz)
Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6240L
(แคช 24.75M, 2.60 GHz)
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6238L
(แคช 30.25M, 2.10 GHz)
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2265
(แคช 19.25M, 3.50 GHz)
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2225
(แคช 8.25M, 4.10 GHz)
Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2245
(แคช 16.5M, 3.90 GHz)
Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2235
(แคช 8.25M, 3.80 GHz)
Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2223
(แคช 8.25M, 3.60 GHz)
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2255
(แคช 19.25M, 3.70 GHz)
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2295
(แคช 24.75M, 3.00 GHz)
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2275
(แคช 19.25M, 3.30 GHz)
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3223
(แคช 16.5M, 3.50 GHz)
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3265
(แคช 33M, 2.70 GHz)
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3225
(แคช 16.5M, 3.70 GHz)
Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3235
(แคช 19.25M, 3.30 GHz)
Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3265M
(แคช 33M, 2.70 GHz)
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3245M
(แคช 22M, 3.20 GHz)
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3275
(แคช 38.5M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3245
(แคช 22M, 3.20 GHz)
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3275M
(แคช 38.5M, 2.50 GHz)
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900X X-ซีรีส์
(แคช 19.25M, 3.70 GHz)
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10980XE Extreme Edition
(แคช 24.75M, 3.00 GHz)
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10940X X-ซีรีส์
(แคช 19.25M, 3.30 GHz)
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10920X X-ซีรีส์
(แคช 19.25M, 3.50 GHz)
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย